_Alapítványunk foglalkozik az alapító okirat alapján:

 

1. Társadalmilag hasznos önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése.

    Különösen: segítségnyújtás és közreműködés a hazai és a nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, balesetek hatásai elleni védekezésben, a katasztrófák következményeinek felszámolásában, személyek felkutatásában és egészségügyi ellátásában, élet- és tárgymentésben való közreműködés, a feladatok ellátásához szükséges személyek és kutyák képzése és vizsgáztatása, hátrányos helyzetűek segítése, állatvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása.

2. Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében különösen az alábbi tevékenységeket valósítja meg.:

 • mentő-, kutató-, más segítő- és szolgálati kutyák képzése, tréningben tartása, vizsgáztatása, továbbá ezen feladatok elősegítése, támogatása.
 • általános kutyavezető, kiképzősegéd, kiképzésvezető és teljesítménybíró képzésének elősegítése, támogatása
 • katasztrófa elhárító képzések, bevetési gyakorlatok, versenyek, vizsgák szervezésének, lebonyolításának elősegítése, támogatása.
 • hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés elősegítése, támogatása.
 • kiképző-bázisok, állatvédelmi létesítmények létrehozása, fenntartása és fejlesztése.
 • állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek ellátása, támogatása.
 • önkéntesek oktatása és képzése
 • mentésre, katasztrófaelhárításra való felkészülés előkészítése
 • együttműködés más civil, állami és önkormányzati szervezetekkel
 • önkéntes munka népszerűsítése
 • hazai és nemzetközi szervezetek által szervezett gyakorlatokon, konferenciákon, rendezvényeken való részvétel, képviselet.
 • nemzetközi mentőkutyás szervezetekben való képviselet,
 • sürgősségi betegellátás különleges körülmények között
 • karitatív és speciális mentéssel foglalkozó szervezetek támogatása.

 

 

Lassie Menhely

Salgótarján, Csókás Puszta


  06/20 274-4308


 info@ksm.hu